POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și la libera circulație a acestor date.

„CONTROLORUL DE DATE” ȘI „OFITERUL PENTRU PROTECTIA DATELOR -DPO”

Ca urmare a accesarii acestui site, datele care se referă la persoane identificate sau identificabile sunt supuse procesării. „Controlorul de date” al unei astfel de prelucrări este KireyEst S.r.l., Str. Sf. Lazăr nr. 66A Iasi

DPO: Kirey S.r.l. dpo@kireygroup.com

LOCUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Prelucrarile legate de serviciile web ale acestui site web se desfășoară la furnizorul de servicii, numit în mod corespunzător operator de date și sunt gestionate numai de personalul tehnic responsabil cu prelucrarea sau de către personalul tehnic responsabil cu operațiuni de întreținere ocazională.

TIPURI DE DATE PERSONALE PROCESATE

Date de navigare
Sistemele bazate pe computer și procedurile software implicate în funcționarea acestui site web, în cursul serviciului lor normal, intră în posesia unor informații personale, a căror transmitere este implicată în utilizarea protocoalelor de comunicare prin Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, dar, prin procese și asocieri cu date deținute de terți, prin natura lor ar putea duce la identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date sunt incluse adresele IP sau numele stocate în domeniul computerelor utilizate de cei care accesează Site-ul, adresele din notația URI (Uniform Resource Identifier) a resurselor necesare, ora solicitării, metoda folosită pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul cifrat care arată starea răspunsului dat de server (bun, eroare, etc.) și alți parametri conectați la sistemul de operare și la structura și condițiile computerului utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime despre utilizarea Site-ului și pentru a verifica performanțele corecte ale acestuia și sunt șterse imediat după procesare. Datele ar putea fi utilizate pentru a investiga responsabilitățile, în cazul în care există infracțiuni de prelucrare a datelor împotriva Site-ului: în afară de această posibilitate, în prezent, datele din contactele Web nu durează mai mult de șapte zile.

Date furnizate voluntar de utilizator
Transmiterea opțională, explicită și voluntară a datelor cu caracter personal de la utilizator pe formularele de înregistrare prezente pe acest Site implică achiziția ulterioară a datelor furnizate de expeditor, care sunt esențiale pentru procesarea serviciului solicitat. Informații specifice, concise pentru persoanele vizate vor fi raportate sau afișate progresiv pe paginile Site-ului configurat pentru anumite servicii la cerere.

COOKIES

Cookie-urile sunt fișiere text plasate pe hard disk-ul computerului dvs. de către un server de pagini web. Calculatorul dvs. este probabil configurat pentru a accepta cookie-uri, dar puteți modifica parametrii pentru a le respinge. Vă recomandăm să faceți acest lucru dacă sunteți preocupați de acceptarea cookie-urilor.

Site-ul www.kireyest.ro/ folosește așa-numitele cookie-uri de sesiune (adică acele cookie-uri care nu sunt stocate în mod persistent pe computerul utilizatorului și dispar atunci când browserul său este închis. Utilizarea lor este limitată doar la transmiterea identificatorilor de sesiune. (constând din numere aleatorii generate de server) care sunt necesare pentru a permite utilizarea unui serviciu dat și explorarea sigură și eficientă a site-ului Web. Așa-numitele cookie-uri de sesiune utilizate în acest site Web nu utilizează alte tehnici computerizate care ar putea prejudicia confidențialitatea navigației utilizatorilor și nu permite achiziționarea datelor personale ale utilizatorilor.

site-ul www.kireyest.ro utilizează serviciul Google Analytics.

Tabelul de mai jos explică modulele cookie pe care le folosim și de ce.

NUME COOKIE TIP COOKIE DESCRIERE COOKIE Link către politica de confidențialitate a terței părți
Polylang cookie Technical cookie – 365 zile Acest cookie este utilizat pentru a memora limba preferata de utilizator pentru a prezenta informatiile continute de website

Cu toate acestea, majoritatea browserelor permit un anumit control al majorității cookie-urilor prin setările browserului oricum. Dacă nu doriți să primiți niciun tip de cookie pe computerul dvs., sau de la acest site sau de la alții, puteți ridica nivelul de protecție a vieții private prin funcția corespunzătoare. Kireyest reamintește că, pe baza articolelor 15-22 din GDPR, utilizatorul poate solicita oricând celor care utilizează aceste soluții, anularea informațiilor colectate prin cookie-uri.

Vă amintim că pentru a accepta sau a refuza cookie-ul puteți modifica oricând setarea browserului prin:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

FURNIZAREA VOLUNTARĂ A DATELOR PERSONALE
Cu excepția celor specificate pentru datele de navigație, utilizatorul este liber să furnizeze informațiile personale menționate pe formularele de solicitare sau indicate în timpul contactelor cu Oficiul pentru a continua trimiterea de informații sau alte comunicări.

PROCESAREA ACORDURILOR
Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente automate strict pe perioada necesara pentru scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate.

Se păstrează proceduri specifice de securitate pentru a preveni riscul distrugerii sau pierderii acestora, accidental sau nu, de acces neautorizat la date sau operațiuni de prelucrare care sunt ilegale sau inconsistente cu scopurile pentru care au fost colectate datele. Kireyest a adoptat toate măsurile de securitate minimă prevăzute de lege. Kireyest, in conformitate cu principalele standarde internaționale, au luat și alte măsuri de securitate pentru a reduce la minimum riscurile privind confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate.

PARTAJAREA, COMUNICAREA ȘI DISEMINAREA DATELOR
Datele pe care le colectăm pot fi transferate sau comunicate altor persoane legate de Kireyest. pentru activități strâns conectate și instrumentale pentru eficiența serviciului, cum ar fi gestionarea sistemului de prelucrare a datelor sau pentru prelucrarea efectuată de celelalte companii în aceleași scopuri.

În afară de cazurile menționate, datele nu vor fi dezvăluite și nici cedate către nimeni decât dacă acestea sunt în conformitate cu obligațiile contractuale și legale sau utilizatorii și-au dat consimțământul. Prin urmare, informațiile personale pot fi transmise terților numai și exclusiv dacă:

1. există un acord explicit pentru a partaja datele cu terți;

2. este necesară partajarea informațiilor pentru a prelucra cerințele utilizatorilor;

3. acest lucru este esențial pentru a executa cereri de la autoritățile judiciare sau de la poliție.

Niciun fel de date provenite de pe Web nu sunt niciodată dezvăluite sau difuzate.

DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE
Persoanele vizate au dreptul, în orice moment, să obțină confirmarea existenței sau inexistenta datelor personale care îl privesc, să cunoască conținutul și sursa sa, să verifice exactitatea acestora sau să ceară integrarea, actualizarea sau rectificarea acestora (art, 15-22 din Regulamentul 679/16). În conformitate cu articolul menționat, aveți dreptul de a solicita ștergerea, anonimizarea sau blocarea datelor care au fost prelucrate ilegal și, în plus, să vă opuneți, din motive legitime, prelucrarii datelor cu caracter personal, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectarii.

MODIFICĂRI LA POLITICA ACTUALĂ DE CONFIDENTIALITATE
Kireyest isi verifica în mod regulat propria politică de confidențialitate și securitate și, dacă este necesar, o revizuieste în conformitate cu modificările introduse de lege, organizație sau de evoluția tehnologică. Toate modificările aduse politicii vor fi postate pe această pagină.

ÎNTREBĂRI, RECLAMAṬII ȘI SUGESTII
Oricine ar putea fi interesat de informații suplimentare sau dorește să contribuie cu propriile sugestii sau ar dori să trimită reclamații sau exprima îngrijorări cu privire la orice probleme apărute în legătură cu politica de confidențialitate sau cu modul în care Kireyest tratează datele sale personale, poate face acest lucru in scris către controlorul de date al KireyEst Srl, Str. Sf. Lazăr nr. 66A Iași, sau scrie la următorul e-mail dpo@kireygroup.com.